Ponzio ciepłe

Ponzio ciepłe

System przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, które wymagają izolacji termicznej. Konstrukcje wykonane w systemie NT 52 zakwalifikowane są do grupy materiałowej RMG 2.1.
System stwarza możliwość zastosowania wielu rozwiązań przy wykonywaniu różnego typu okien,

drzwi i konstrukcji przestrzennych. Zastosowane przekładki termiczne o szerokości 16 mm (proste i w kształcie omegi), zapewniają prawidłowe odwodnienie konstrukcji. Głębokość kształtowników, dla ościeżnic i skrzydeł, wynosi 52-60 mm.
Możliwości: ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio, „wpięcie” okien i drzwi do systemów fasadowych, zlicowania skrzydeł okien (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej) i drzwi (obie płaszczyzny zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej), zastosowanie wypełnień przeziernych lub nieprzeziernych o grubości 1-40 mm, gięcie profili, zastosowanie nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM o doskonałej izolacyjności termicznej, estetycznym wyglądzie i prostych w montażu.